گواهینامه IZO یا گواهینامه ISO ؟!

 

مدرک ISO با مدرک IZO چه تفاوتی دارد؟

آیا گواهینامهISO صحیح است یا گواهینامه IZO ؟

آیاگواهینامه آی اس او ( ISO ) همان گواهینامه IZO است؟

کدامیک ازاصطلاحات گواهینامه ISO و گواهینامه IZO صحیح میباشد؟

فرق گواهینامه ISO با گواهینامه IS0 چیست؟

درواقع مدرکISO با مدرک IZO فرقی ندارد بلکه اشتباهاً میان متقاضیان گواهینامه ایزو رواج یافته. گواهینامه ISO مخفف کلمه ( International Standard Organization ) بمعنی سازمان استاندارد جهانی هست .متقاضیان مدرک ایزو ISO بدون هیچ اطلاعی توی اینترنت باواژههای مختلف دنبال شرکتهایی هستندکه گواهینامه IZO صادر میکنند و وقتی باواژه صحیح ISO مواجه میشوند دچار شک وتردید میشوندکه آیا گواهینامه ISO یا گواهینامهIZO درست میباشد. کلمه ISO اشتباهاً میان متقاضیان ای اس او نیز تلفظ میشود. همچنین بعضی ازمتقاضیان گواهینامه ایزو ISO از الفاظی همچون گواهینامه آیزو ، گواهینامه آیسو و... نیز استفاده مینمایند. همه عبارات مذکور همان عبارت گواهی نامه ایزو با لفظ انگلیسی ISO میباشد. بنابراین بایداصطلاح درست ایزو رادرمحاوره عمومی بکار ببریم.

حتب دربعضی مواقع بجای عبارت گواهینامه ISO ، عبارت گواهینامه IS0 درموتورهای جستجو استفاده میشود. اگر کمی دقت کنیم حرف آخر لغت گواهینامه ISO ، حرف O (او) هست اما در آخر لغت گواهینامه IS0 بجای حرف او عدد صفر تایپ و جستجو میگردد.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی رایگان درخصوص آموزش نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO درخدمت متقاضیان گواهینامه ایزو ISO وسایر هموطنان عزیز جهت ارائه کلیه اطلاعات لازم میباشد.

بامادرتماس باشید...