IMS CERTIFICATION

گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )

 

گواهینامه IMS ( مدرک IMS ) یک خواسته باب شده دربین متقاضیان گواهینامه های ایزو میباشد. عنوان گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح هست و ماهیت فیزیکی ندارد.

IMS مخفف عبارت Integrated management system بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه می باشد. هر مجموعه ایکه سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 وOHSAS 18001 راهمزمان باهم پیاده سازی و اجرا نماید و سه گواهینامه ISO9001 ، گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS 18001 رااخذ نماید، اصطلاحاً گفته میشودکه مجموعه مذکور گواهینامه های IMS رادارد. نحوه اخذ گواهینامه IMS ، شرایط دریافت گواهینامه IMS و مراحل دریافت گواهینامه IMS دقیقاً همان شرایط و مراحل اخذ گواهی نامه ISO9001 ، گواهی نامه ISO14001 ، گواهینامه OHSAS 18001 هست . علت اینکه سه استاندارد ایزو9001 و ایزو14001 و اوهساس 18001باهم گواهی نامه IMS میشوند ، وجود اشتراکات زیاددر فرآیندهای هریک ازاستانداردهای مربوطه میباشد. وجود خیلی ازفرآیندهای مشترک بین سه استاندارد 9001، 14001 ، 18001 باعث شده تاعنوان آی ام اس شکل بگیرد. همچنین علاوه براشتراکات بین آنها ، پرکاربرد بودن سه گواهینامه ایزو9001 و گواهینامه ایزو14001 و گواهینامه اوهساس 18001 درجامعه میباشد. برای همین اکثر مجموعه های متقاضی بدنبال گواهینامه IMS هستند. پس میتوان نتیجه گرفت عبارت IMS و گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح بوده و گواهینامه ایی تحت عنوان گواهی نامه IMS وجود ندارد.هرچند که بعضی ازمراکز ثبت و صدور گواهینامه های ایزو بمنظور جلب نظر و جذب مشتریان بیشتر ، گواهینامه ایی تحت عنوان گواهینامه IMS صادر میکنند. اما این گواهینامه ازنظر سازمان استاندارد جهانی و ازنظر مراجع اعتباردهی مطرح غیر قابل اعتبار میباشد. لذا جهت دریافت گواهینامه IMS فقط کافیست گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 رادریافت نمایید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی ومورد تایید ، درراستای رسالت اطلاع رسانی خود آمادگی دارد کلیه اطلاعات تکمیلی درمورد نحوه اخذ گواهینامه IMS ، شرایط اخذ مدرک IMS و مراحل اخذ مدرک IMS رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان گرفتن مدرک IMS قراردهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در موارد مطروحه در متن زیر عنوان های زیر را کلیک بفرمایید.

ایزو ISO چیست؟

گواهینامه ایزو9001 ( گواهینامه ISO9001 )

گواهینامه ایزو14001 ( گواهینامه ISO14001 )

گواهینامه اوهساس 18001 ( گواهینامه OHSAS 18001 )

گواهینامه HSE-MS ( مدرک HSE-MS )

سازمان استاندارد جهانی ایزوISO

بامادر ارتباط باشید . . .