مشاغل مختلف و گواهینامه ایزو

 

گواهینامه ایزو ( ISO9001 ) و ضرورت اخذ گواهینامه ایزو ISO جهت انواع مختلف مشاغل ، میتوانیم بگوییم تمام مشاغل میتواننداز گواهینامه ایزو ( ISO9001 ) بهره مند شوند. اماباید بدانیم گواهینامه ایزو ( ISO9001 ) برای چه مشاغلی ضروری میباشد. مشاغلی همچون پارچه فروشی ، اسباب بازی فروشی ، مبل فروشی ، میوه فروشی وغیره آنقدرها ضروری نیست اما میتوانندبرای برند سازی و سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه ایزو ( ISO9001 ) و سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری گواهینامه ( ISO10002 ) دریافت کنند ، امابرای شرکتهای بزرگ مانند تولید کنندگان ، پیمانکاران ، شرکتهای خدماتی و... نیاز مبرم به گرفتن گواهینامه ایزو ( ISO9001 ) سیستم مدیریت کیفیت دارند. ازجمله شرکتهایی که درخواست گواهینامه ایزو دارند، مانندشرکتهای پیمانکار راه و ساختمان و شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی و سایر پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات نیز نیاز به گواهینامه ایزو ISO و گواهینامه HSE دارند.

اگر مجموعه ایی مابل باشد درمجموعه خود نظم وهماهنگی ایجاد کند و بازده کاری مجموعه خودرا افزایش دهند میتوانند ازطریق پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اخذگواهینامه ایزو ( ISO9001 ) درشرکت به اهداف خود برسند وراندمان کار خودرا بالا ببرند البته بیشتر این شرکتها جهت طراحی ، مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت نیازبه مشاور دارند وتوسط مشکلات شرکت خودرا مطرح و راه حل پیدا کنند. پس بدین ترتیب بایدبگوییم تمام مشاغل میتوانند گواهینامه ایزو ( ISO9001 ) رادراختیار داشته باشند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای رسالت اطلاع رسانی رایگان در خصوص اخذ گواهینامه ایزو ( ISO9001 ) و سایر استانداردهای دیگر مشاوره رایگان رادر اختیار هموطنان عزیز قرار میدهد تا اطلاعات لازم رادرجهت دریافت گواهینامه ایزو کسب نمایند.

بامادر ارتباط باشید...