طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت - ایزو9001 (ISO9001 )


ازجمله دغدغه های مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو 9001   ( ISO9001 ) طراحی،پیاده سازی وکنترل سیستم مدیریت کیفیت جهت اخذگواهینامه ایزو9001 ( مدرک ISO9001 ) میباشد. آموزش ، مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نیازمند داشتن علم مربوطه ی خود میباشدکه هرفرد علاقمند خواستار فراگیری این علم میباشد. ازآنجاییکه کارشناسان و مشاوران مبتدی تمایل زیادبه فراگیری علم طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت دارند، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یک طرحی تحت عنوان طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت باهدف اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( مدرکISO9001 ) درلینک زیر قرار داده است.

لذا هرمجموعه ایکه قصد گرفتن گواهینامه ایزو9001 راداشته باشد ویا سایر علاقمندان، کارشناسان، مشاوران ایزو میتوانند بامطالعه دقیق و بکارگیری طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت، اقدام به طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت ( مطابق با استاندارد ISO9001 ) نموده و درصورت لزوم گواهینامه ایزو9001 ( مدرکISO9001 )را اخذنمایند. لازم بذکراست طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تهیه و تدوین شده و همچنین یادآوری میگرددکه طرح ارائه شده بعنوان یک طرح الگو بوده و بایستی متناسب بازمینه فعالیت مجموعه متقاضی مدرک ایزوISO تدوین گردد.

 

لینک دانلود رایگان فایل طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت

 

موارد و مطالب مرتبط باطرح پیاده سازی وکنترل سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ایزو 9001 ( مدرکISO9001 )

متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 2008:9001 ( ISO9001:2008 )

متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015   ( ISO9001:2015 )

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران، بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی رایگان آمادگی دارد کلیه اطلاعات بروز فنی و حقوقی طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جهت اخذگواهینامه ایزو 9001 ( مدرکISO9001  )دراختیار هموطنان عزیز قراردهد.

بامادرارتباط باشید