مدرک آموزشی HSE ، مدرک دانشگاهی HSE و تفاوت میان آنها

مدرک آموزشی HSE ، مدرک دانشگاهی HSE و تفاوت میان آنها

مدرک HSE , مدرک آموزشی HSE 

مدرک آموزشی HSE مدرکیست که آموزشگاهها یاموسسات مشاوره ایزو ISO و HSE و CB ها درقبال برگزاری دوره آموزشی حضوری HSE یادوره های غیر حضوری و مکاتبه ای HSE به دانش آموختگان اعطا میکنند. مدت زمان برگزاری دوره های آموزشی HSE ازچند ساعت تاچند روز متغیر میباشد. درحال حاضر دوره آموزشی رایج جهت HSE دوره مبانی HSE یادوره الزامات HSE است که بندهای مدل HSE–MS راتشریح مینماید. البته فراگیری دوره مبانی HSE یاالزامات HSE شرط لازم یادگیری مباحث HSE میباشد اما کافی نیست. جهت تسلط مباحث HSE تا حدیکه فرد بتواند بعنوان کارشناس HSE درمجموعه ای فعالیت کندباید دوره های کاربردی و پیشرفته HSE راشرکت نماید. افرادیکه میخواهند بصورت غیر آکادمیک وتنها باگذراندن دوره های آموزشی HSE مباحث HSE رافراگیرند بایست به فراخور زمینه فعالیت شغلی وریسکهای موجود درشغل خود دانشهای تکمیلی HSE مانند ایمنی کار در ارتفاع ، ایمنی در برق ، ایمنی حریق ، اصول ارگونومی ، شناسایی وارزیابی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی و ... مبادرت ورزند.

درسالهای اخیر رشته HSE و داشتن مدرک دانشگاهی HSE درمیان دانشجویان و شاغلان صنعت ، علاقمندان زیادی پیدا کرده است.لذا دانشگاههای متعددی اعم ازسراسری و آزاد رشته HSE رادرمیان رشته های رایج خود قرارداده اند . شایان ذکراست درمقطع لیسانس رشته ای دقیقا بانام HSE وجود ندارد امارشته های متعددی ازقبیل مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط و ... وجود دارند که درسر فصلهای آنها مباحث HSE تدریس میشود اما مقطع کارشناسی ارشد رشته HSE را بطور اخص درمیان دانشگاههای سراسری و آزاد رواج داده است.

داشتن مدرک دانشگاهی HSE مزایا ومنافعی داردکه این مهم باگذراندن دوره های آموزشی HSE محقق نمیشود درست مانند شخصی است که بگوید تمام دانش و مهارت یک مهندس برق یا مکانیک رادر دوره های آموزشی ودر آموزشگاههای خصوصی به صورت حضوری یا مجازی کسب کرده است . البته برگزاری این دوره ها امریست اجتناب ناپذیر اما آنچه که کارفرمایان بهتر است مد نظر داشته باشند این است که کارشناس را به صرف داشتن یک گواهینامه آموزشی HSE نباید خبره و کارشناس HSE دانست زیرا فعالیت او در امر HSE نیاز به مهارت و دانش و بالاخص تجربه بسیار بالا دارد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراجع آموزشی ، آمادگی برگزاری کلاسها و دوره های ایزو ISO و HSE برای متقاضیان گواهینامه آموزشی HSE رادارد.

بامادر ارتباط باشید...