isocertification

گواهینامه ایزو ، صنعت مبل

 

گواهینامه ایزو ISO و صنایع تولید مبلمان (خانگی و اداری )

آموزش و نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ISO برای صنایع تولیدی مبلمان

گواهینامه ایزو ( مدرک ایزو ) مرتبط با صنعت مبلمان خانگی و اداری

شرایط اخذ گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) برای صنایع تولید مبلمان

گواهینامه ایزو IS0 برای صنایع تولیدی مبلمان جهت برندسازی

تمامی موارد بالا ازجمله سئوالات و ابهامات متقاضیان فعال درزمینه مبلمان خانگی و اداری جهت اخذ گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO ) میباشد. همچنین ابهاماتی همچون اعتبار سنجی گواهینامه ایزو ، مدت اعتبار گواهینامه ایزو ، مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو ، نحوه تمدید سالیانه گواهینامه ایزو و غیره دراذهان متقاضیان مدرک ایزو میباشد.

گواهینامه ایزو ISO مرتبط با صنایع تولیدی مبلمان عبارتنداز:

گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO9001 ) سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ایزو 14001 ( گواهی نامه ISO 14001 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه اوهساس 18001 ( گواهینامه OHSAS 18001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گواهینامه ایزو 10002 ( گواهینامه ISO10002 ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهینامه ایزو 10004 ( گواهینامه ISO10004 ) سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

گواهینامه ایزو 10001 ( گواهینامه ISO10001 ) سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان

درجوامع امروزی بخاطر استفاده بیش ازاندازه ازمبلمان درزندگی ، افراد بدنبال مبل باکیفیت میروند . صاحبان مشاغل و صنایع فعال درزمینه مبل بدنبال کیفیت و خدمات خوب درتولید مبل هستند. ازاینرو درصدد گرفتن گواهینامه ایزو جهت صنعت مبل هستند. ولی متاسفانه هیچ علاقه ای درمورد پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ندارند . فقط بخاطر برندسازی و فروش بیشتر محصولات خودبه گرفتن مدرک ایزو روی میآورند. امابرخی صاحبان مشاغل و صنایع مبلمان بدنبال کاغذبازی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نیستند بلکه مشتاق پیاده سازی سیستم باهدف افزایش کارایی و سود هستند.

پس بیاییم باگرفتن گواهینامه ایزو کارایی و بهره وری را افزایش دهیم ومشتریان زیادی را جذب کنیم.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی رایگان درخدمت متقاضیان گواهینامه ایزو برای صنایع تولیدی مبلمان (خانگی و اداری) و هموطنان عزیز جهت ارائه کلیه اطلاعات لازم میباشد.لذا جهت کسب اطلاعات تکمیلی و همچنین اطلاعات حقوقی مرتبط بانحوه اخذ گواهی نامه ایزو ISO تماس حاصل فرمایید.

امادرارتباط باشید...