iso-certificationes

گواهی نامه ایزو ، رستوران

 

صاحبان رستورانها درمورد اخذ گواهینامه ایزو ( استاندارد ایزو )برای رستوران خودهمواره باسئوالات زیر روبرو هستند:

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO) مورد نیاز رستوران

گواهینامه ایزو ( گواهینامهISO ) مرتبط رستورانها

شرایط و مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO) مختص رستوران

آموزش و گرفتن مدرک ایزو ( مدرک ISO) مخصوص رستوران

اقدامات لازم جهت دریافت مدرک ایزو ( گواهینامه ISO ) جهت رستوران ها

نحوه اعتبار سنجی گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO) صادره برای رستوران

تمدید اعتبار مدرک ایزو ( گواهینامه ISO) رستوران

مراکز و شرکتهای صادر کننده معتبر ایزو ( گواهینامه ISO) برای رستوران

گواهینامه (های) ایزو مختص رستوران بترتیب الویت بشرح زیرمیباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صتایع غذایی ISO 22000

گواهینامه HACCP

گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10001

گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO 10004

رستوران ها برای دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO) ابتدا باید گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO 9001 )را دریافت کنند. زیرا گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشدکه پایه و اساس سایر گواهینامه هاست.

با اجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو 9001 (ISO 9001 ) در رستوران میتوان گفت تقریبا 70% کار برای دریافت سایر گواهینامه (های) ایزو مختص رستورانها انجام شده.

بعداز دریافت گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت برای رستوران ،گواهینامه دیگری نیزبرای رستورانها لازمست. گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ISO 2200 میباشد. بااجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو 22000 میتوان ازکیفیت مواد غذایی دررستوران و همچنین رضایت مشتریان بهره مندشد.

گواهینامه HACCP درواقع بخشی از گواهینامه ایزو 22000 ( ISO 22000) میباشد ودر واقع گواهینامه ایزو 22000 نسخه تکمیل شده گواهینامه HACCP میباشد.

ازجمله مزایای پباده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO)در رستورانها میتوان موارد زیررا نام برد:

تطابق خدمات بااستانداردهای ملی و بین المللی

تضمین کیفیت و ایمنی غذا

کاهش بیماری و میمومبت ناشی ازمواد غذایی آلوده

مستند کردن و بهینه شدن روشها و فرآیندها

افزایش سوددهی و کاهش هزینه

جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان

جلب نظر مراجع نظارتی مانند اداره بهداشت

ایجاد امتیاز رقابتی دارنده گواهینامه ایزو نسبت به سایر رقبا

افزایش ضریب برنده شدن در مناقصات دولتی و غیر دولتی

نظربه اینکه اینروزها تمایل افرادبرای تهیه غذا خوداز رستوران ، بیشتر شده لذا بهتراست صاحبان رستورانهابرای جلب رضایت مشتریان خود و بهره وری بیشتراز انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO) ذکر شده استفاده کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع اطلاع رسانی در خصوص مشاوره ، آموزش و اخذ گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO) مختص رستوران ،آماده همکاری و اطلاع رسانی به کلیه متقاضیان گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO) درمورد چگونگی دریافت گواهینامه ایزو ( مدارک ISO)از مراجع معتبر میباشد.

بامادرارتباط باشید. . .