گواهینامه ایزو ، محصولات بهداشتی و شوینده

گواهینامه ایزو ، محصولات بهداشتی و شوینده

 

فعالان درحوزه مواد شوینده و بهداشتی تمایل دارند قبل ازورودبه حوزه استانداردهای ملی و بین المللی ابتدا اطلاعات فنی و حقوقی خودرا درخصوص نحوه اخذ انواع گواهینامه ایزو ارتقاء دهند. لذا همواره باسئوالات زیر روبرو هستند:

گواهینامه ایزو مناسب تولید محصولات شوینده و بهداشتی

زمان دریافت گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) جهت شرکت شوینده و بهداشتی

ضرورت استفاده گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ، محصولات بهداشتی وشوینده

اهمیت اعتبار گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) تو صنعت شوینده و بهداشتی

مراکز صادر کننده ایزو مخصوص صنایع شوینده ، پاک کننده و بهداشتی:

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مرتبط محصولات شوینده و بهداشتی

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهینامه ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( گواهینامه ISO 18001 )

شرکت تولید محصولات شوینده وبهداشتی ابتدا گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( مدرک ISO 9001 ) دریافت میکند. اجرای گواهینامه ایزو 9001 بعنوان اصل و پایه اساسی گواهینامه ایزو میتواند زیرساختهای لازم جهت دریافت سایر گواهینامه ایزو باشد.

دریافت گواهینامه ایزو 9001 و پیاده سازی گواهینامه ISO 9001 بخشهای مختلف شرکت مواد شوینده وبهداشتی را شامل میشود و روشهایی جهت تمامی بخشها دارد. لزوم دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( مدرک ISO 14001 ) جهت محصولات شوینده و بهداشتی بخاطر وجود مواد شیمیایی مورد استفاده شرکت میباشد. مواد شیمیایی مورد استفاده شرکت امکان دارد محیط زیست راآلوده کند.

نظر باینکه شرکت محصولات شوینده و بهداشتی دارای مواد شیمیایی هستند و امکان وجود ضرر و آسیب کارکنان   شرکت وجود دارد دریافت گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (گواهینامه ISO 18001 ) باعث میشود ضرر و صدمه کارکنان کاهش یابد.

دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 ) و همچنین اخذ گواهینامه ایزو 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( ISO 18001 ) شرکت محصولات شوینده وبهداشتی را دارای گواهینامه HSE نیز میکند.

شرکت محصولات شوینده وبهداشتی با دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد.

فواید گرفتن گواهینامه ایزو جهت محصولات شوینده و بهداشتی

مطابقت شرکت و محصولات با استانداردهای داخلی و جهانی

ارائه تولید با کیفیت بهتر و برنامه ریزی شده

کاهش ضایعات و کاهش آلودگی محیط زیست

حفظ ایمنی و سلامت کارکنان شرکت

ایجاد انگیزه درکارکنان برای تولید باکیفیت

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درحوزه اطلاع رسانی درخصوص آموزش ، مشاوره و اخذ گواهی نامه ایزو مریبط باصنایع شوینده و بهداشتی آمادگی همکاری و اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت مدرک ایزو ( مدرک ISO ) میباشد.