گواهینامه ایزو ISO ، گواهینامه HSE ، پیمانکار مخابرات

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO و گواهینامه HSE برای پیمانکار مخابراتی

نحوه اخذ مدرک ایزو ISO و مدرک HSE برای شرکت مخابراتی

شرایط اخذ گواهی نامه ایزو ISO و گواهی نامه HSE مختص سازمانهای مخابراتی

گواهینامه ایزو ISO ، گواهینامه HSE-MS مختص شرکتهای مخابراتی :

پیمانکاران مخابرات بدلیل اینکه کارشان ازاهمیت و امنیت بالایی برخوردار هست بایددرصدداین باشندکه کارشان بدون هیچ ایرادی انجام بشود و ازکیفیت بالایی برخورداربوده و درعین حال موارد و قوانین مرتبط بااصول ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی رارعایت نمایند. لذا کارفرمایان مخابرات همواره تمایل دارندکه پیمانکار اجرایی پروژه های مخابرات دارای حداقل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و سیستم مدیریت زیست محیطی باشند. پیمانکار (ان) مخابرات باداشتن گواهینامه ایزو به کارفرمایان و مشتریان خود تضمین میدهندکه ازکیفیت بالایی برخوردار هست و نکات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ایی رارعایت میکنند. همچنین گرفتن گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه اوهساس 18001 و گواهینامه HSE-MS جهت گرفتن امتیازدر مناقصات خیلی موثر هست. اکثر پیمانکاران مخابراتی گواهینامه ایزو 9001 ( ISO9001 ) رادریافت میکنند. گواهینامه ISO9001 ، سیستم مدیریت کیفیت ، بعنوان یک گواهینامه ایزو عمومی و جامع درتمامی سازمانها کاربرد دارد. بدنبال گواهینامه ISO9001 پیمانکارهای مخابرات ، گواهینامه ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهینامه OHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ، گواهینامه HSE یا گواهینامه HSE-MS رااخذ مینمایند. گواهینامه ISO11801 استاندارد اهداف عمومی وکابل کشی مخابرات نیز بعنوان یک گواهینامه ایزو تخصصی درحوزه مخابرات و کابل کشی قابل دریافت میباشد.

بنابراین میتوان گواهینامه (های) ایزو مرتبط باصنعت مخابرات رابشرح زیر اعلام کرد:

گواهینامه ایزو 9001 ( مدرک ISO9001 ) گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ایزو 14001 (مدرک ISO14001 ) گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه اوهساس 18001 ( OHSAS18001 ) گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گواهینامه اچ اس ایی HSE یا گواهینامه HSE-MS

گواهینامه ایزو 11801 ( ISO11801 ) گواهینامه استاندارد اهداف عمومی وکابل کشی مخابرات

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی رایگان درخدمت متقاضیان گواهینامه ایزو ISO و گواهینامه HSE-MS مختص پیمانکار و شرکت فعال درزمینه صنعت مخابرات و سایرهموطنان عزیز جهت ارائه کلیه اطلاعات لازم میباشد.

بامادرارتباط باشید...