اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

NEBOSH امتحان ملی در ایمنی و بهداشت شغلی

NEBOSH امتحان ملی در ایمنی و بهداشت شغلی
5/5 - (1 امتیاز)

NEBOSH امتحان ملی در ایمنی و بهداشت شغلی

NEBOSH امتحان ملی در ایمنی و بهداشت شغلی مخفف ( The National Examination Board in Occupational Safety and Health ) هست. نبوش NEBOSH باعنوان امتحان ملی درایمنی وبهداشت شغلی مطرح میباشد.

هیئت امتحان ملی درون ایمنی و بهداشت شغلی ( NEBOSH ) یک هیئت تحقیق مستقل مستقر درانگلستان میباشدکه مدارک حرفه ای رادر زمینه فعالیتهای بهداشتی، ایمنی وزیست محیطی ومدیریت ارائه میدهد. نبوش درواقع یکسری اسناد ومشخصه های حرفه ای رادر حوزه بهداشت، ایمنی ومحیط زیست بیان میکند.

NEBOSH درسال 1979 تاسیس شد. نبوش ارائه دهنده طیف وسیعی ازمدارک حرفه ای درحوزه ایمنی وبهداشت شغلی ازمقدماتی تاسطح حرفه ای میباشد. حدود 180000نفر درسراسر جهان دارای مدرک NEBOSH هستند.

نبوش دوره برگزار نمیکند. نبوش رئوس مطالب وسر فصلهای خود را بجهت این مدارک تحصیلی مشخص کرد. و ارزیابی NEBOSH بصورت آزمونها وبرنامه های عملی میباشداین برنامه ها توسط ارائه دهندگان معتبر دوره NEBOSH انجام میشوند.

دوره های آموزشیNEBOSH 

دوره های آموزشیNEBOSH  سالانه بیشتراز 50،000 کاندیدا دریافت میکنند وتوسط بیشتراز 600 ارائه کنندگان این دوره درون 40 کشور جهان انجام میشوند.درسال 2014 و2015 تقریبا 180،000 ارزیابی  NEBOSH در132 کشور انجام شد. الزاماتNEBOSH توسط سازمانهای حرفه ای عضو، ازجمله موسسه ایمنی و بهداشت شغلی (IOSH)، موسسه بین المللی مدیریت ریسک و ایمنی  (IIRSM)، موسسه مدیریت و ارزیابی محیط زیست (IEMA) وموسس وموسسه بین المللی بهداشت محیط ( CIEH ) شناخته شد.

درسال 2014، NEBOSH  یک جایزه ازملکه بجهت موفقیت چشمگیری در تجارت بین المللی بدست آورد. در سال 1974، قانون سلامت و ایمنی درمحل کار، اصول کلی مدیریت بهداشت وایمنی رادربریتانیا وضع کرد. این قانون، همراه بهمراه بهداشت وایمنی اجرایی ( HSE ) وکمیسیون بهداشت وایمنی HSC درحال حاضر ادغام شده اند استقرار پیدا کردکه ازاواسط 1970 منجربه تاکید بیشتر برروی سلامت وبهداشت شغلی توسط کارفرمایان انگلستان شد.

درنتیجه، نقش افسر بهداشت و ایمنی ومدیر بهداشت وایمنی درمحیط کار بریتانیا گسترده تر شد. نیازبه ارائه مدارک شغلی درحوزه سلامت وبهداشت شغلی، موجب تاسیسNEBOSH  درسپتامبر سال 1979 شد. عامل ازدفاتر IOSH در Leicester درآن زمان، NEBOSH هیئت مدیره، توسط موسس رئیس منجر شد، پروفسور ریچارد غرفه، مجموعه ای ازهدف اصلی خودبرای بهبود کیفیت وکمیت ازافراد بامدارک شغلی درایمنی وبهداشت شغلی NEBOSH در Leicestershire درشهر بلابی، جنوب غرب لستر واقع شده است.، ازجاده حلقه A563 لستر.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط