نمایندگی ایزو ISO

لیست مراجع تمدید اعتبار گواهینامه

نمایندگی ایزو ISO نمایندگی ایزو ISO همان مرجع و یا مرکز مشاور ایزو میباشد که قصد اخذ استاندارد ایزو از آنجا را دارید. وقتی نمایندگی IZO را میشنوید قطعا نمایندگی رسمی سازمان اصلی استاندارد جهانی یا همان سازمان ایزو در ذهنتان میاید. اگر قصد دریافت گواهینامه ایزو را دارید و اگر که با جستجوی عبارت […]

enemad-logo