دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها

دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها

دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده ها یک رویه جهت پردازش و عملکرد شرکت هست. خروجی روش اجرایی ارزیابی و تحلیل داده ها ، تصمیمات مهم در راستای بهبود عملکرد شرکت است. امروزه در بازار پر رقیب، همواره شرکتها بایستی وضعیت موچود خود را تحلیل و ارزیابی کنند. دریافت گواهینامه […]

دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان)

دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان)

دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان) دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان) در بازار امروز که مشتری حرف اول را در بازار رقابت میزند بسیار حائز اهمیت هست. شرکتها و سازمانها قطعا برای باقی ماندن پر قدرت در بازار رقابت بایستی همواره به دنبال جذب مشتری باشند. می بایستی بصورت مداوم مشتریان جدید را جذب کنند. همچنین […]

دستورالعمل رسیدگی به شکایات کارفرمایان (مشتریان)

دستورالعمل رسیدگی به شکایات کارفرمایان (مشتریان)

دستورالعمل رسیدگی به شکایات کارفرمایان (مشتریان) دستورالعمل رسیدگی به شکایات کارفرمایان (مشتریان) در بازار امروز که رقابت غوغا می کند و مشتری حرف اول را میزند بسیار حائز اهمیت هست. اکثر شرکتها و سازمانها برای مستحکم کردن جایگاه خود در بازار نیاز به جذب مشتریان جدید دارند اما حفظ مشتریان مهمتر از جذب مشتریان جدید […]

دستورالعمل پایش فرایندها

دستورالعمل پایش فرایندها

دستورالعمل پایش فرایندها دستورالعمل پایش فرآیندها مختص تمامی شرکتهاست. روش اجرایی پایش فرآیندها برای تمامی شرکتها کاربردی هست و جزو دستورالعملهایی می باشد که برای تمام واحدها کاربردی هست. یک پایش و اندازه گیری فرآیند مناسب، عملکرد یک سازمان را بصورت اثربخش و پویا و کارآمد مدیریت می کند. اما یک پایش و اندازه گیری […]

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو مدارک ISO دانلود رایگان مستندات ایزو مدارک ISO درخواست خیلی از کارشناسان و مشاوران فعال در حوزه ISO هست. خیلی از افراد با مرکز سیستم کاران تماس میگیرند و مستندات ایزو را مطالبه میکنند. مستندات ایزو و مدارک ISO شامل کلیه الزاماتی هست که هر شرکتی نیاز دارد. دانلود رایگان فرمهای […]