نحوه اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت‌ها

نحوه اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت‌ها

نحوه اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت‌ها نحوه اخذ گواهینامه ایزو شرکت‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف با انتخاب مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بطور کلی در دو حالت IAF و غیر IAF صورت می‌پذیرد. منظور از حالت IAF چیست؟ منظور از حالت غیر IAF چیست؟ نحوه اخذ گواهینامه ایزو شرکت‌ها چگونه است؟ نحوه دریافت گواهی […]

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها شرایط اخذ ISO برای شرکتها ، شرایط خاصی نمیباشد و جهت دریافت گواهینامه ایزو شرایط خاصی لازم نیست. مگر گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF باشد و میزان سختگیری مرجع صادر کننده و اعتبار گواهینامه بجهت پیاده سازی و ممیزی شرایط اخذ برای شرکتها را تعیین میکند. از عنوان شرایط اخذ […]