صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو گواهینامه ایزو توسط مراجعی تحت عنوان Certification Body یا اصطلاحاً CB ثبت و صادر می گردد. روش دریافت گواهینامه ایزو از Certification Body چگونه است؟ آیا سطح اعتبار تمام مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو یکسان است؟ مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو را چگونه شناسایی کنیم؟ آدرس سایت لیست مراجع گواهی دهنده […]

مراحل صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو ISO

مراحل صدور گواهینامه ایزو مراحل صدور گواهینامه ایزو درمشاغل امروزه نیاز دارند سازمان، شرکتهای خودگسترش دهند، ارتقای سطح کاری نیازمند سیستمی جهت اجرای ارتقای سطح کاری میباشد. سیستم مدیریت کیفیت چندین سال وارد بازار کار شد و اکثریت با آن آشنایی پیدا کردند. و با نام سیستم مدیریت کیفیت منتشر شد. این سیستم مدیریت کیفیت […]

روش صدور گواهینامه ISO سریع

روش صدور گواهینامه ISO سریع

روش صدور گواهینامه ISO سریع صدور گواهینامه ISO نیازمند پیاده سازی مستندات میباشد واین امر مستلزم صرف هزینه وزمان کافی میباشد. بسیاری ازشرکتها و سازمانها زمان کافی بابت اجرای الزامات گواهی ایزو راندارندبرای مثال پیمانکاران درصدد ورودبه مناقصه میباید گواهینامه ISO رادر کارنامه خودداشته باشند، چنانچه بخواهندبه اجرای کامل مصوبات ایزو بپردازند، بطور حتم نخواهند […]

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو صدور گواهی نامه ایزو ازدغدغه های فکری شرکتهایی میباشدکه جهت شرکت درمناقصات اغلب جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکند. البته دلایل متعددی هستندکه شرکتها جهت گواهی نامه ایزو اقدام میکنند، من جمله مناقصات، توسعه و بهره وری، تبلیغات و … صدور گواهی ایزو مقوله یی میباشدکه اغلب شرکتها و سازمانهای معتبر که […]

صدور گواهینامه ایزو ISO

صدور گواهینامه ایزو ISO

صدور گواهینامه ایزو ISO صدور گواهینامه ایزو ISO ازمسائلی میباشدکه ذهن شرکتهای شرکت کننده درمناقصات رابه خود مشغول کرده است. شرکتها بنابر دلایل متعددی اقدام میکنندبه دریافت گواهینامه ایزو دلایلی مثل شرکت درمناقصات، توسعه وبهره وری، تبلیغات، رقابت وحتی چشم وهمچشمی. مراحل صدور گواهینامه ایزو صدور گواهی ISO مراحلی داردکه اولین مرحله انتخاب یک مرجع معتبر […]

صدور گواهینامه ISO

خدمات صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ISO صدور گواهینامه ISO چگونه است؟ امروزه، با توجه به این که مدیران متوجه تاثیر ایزو در کسب و کارشان شدند، تقاضا برای کسب این گواهی بیشتر میشود. در نتیجه ی این تقاضاها، شاهد افزایش موسسه ها و سازمان های صادر کننده ی ایزو هستیم. بعضی از این مکان های صدور ایزو ، […]

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

ثبت و صدور گواهینامه ایزو ثبت و صدور گواهینامه ایزو مراحل مختلفی دارد که در ادامه به آن میگپردازیم. شناخت گواهی ایزو ابتدا نیازبه شناخت گواهی ایزو دارد، دراینجا ابتدابه معرفی گواهی ایزو میپردازیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize بانام مخفف سازمانiso  صادر میگردد وظیفه […]

خدمات صدور گواهینامه ایزو

خدمات صدور گواهینامه ایزو

خدمات صدور گواهینامه ایزو خدمات صدور گواهینامه ایزو شامل چندین بخش و مرحله می شود: بخش خدمات مشاوره تلفنی خدمات مشاوره به منظور پیاده سازی مستندات بخش خدمات ممیزی خدمات ثبت و صدور گواهی نامه ISO خدمات مشاوره تلفنی در ابتدا سازمانهای متقاضی اخذ ISO طی تماس با مراکز مشاوره و صدور گواهی نامه ISO […]