ایزو فوری

ایزو فوری

ایزو فوری ایزو فوری درخصوص انواع گواهی ایزوکاربردی میباشدومورداستفاده دارد.انواع گواهی ایزوشامل عمومی وتخصصی میباشدکه ازانواع عمومی میتوان ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 بانام سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، و همینطورHSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست وIMS  سیستم […]

روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوری روش اخذ ایزو فوری بسیار ساده است. اما مشکلات بسیاری وجود دارد که در صورت آگاهی نداشتن و عدم اطلاع کافی ممکن است گریبان گیر کسانی شود که در پی اخذ ایزو فوری می باشند. همیشه افراد سود جو در کمین این موقعیتها می باشند تا در صورت امکان بتوانند از […]