استاندارد BRC

گواهی نامه BRC

استاندارد BRC استاندارد BRC برگرفته ازاصطلاح BIRITISH RETAIL CONSORTIUM باعنوان استاندارد کنسرسیوم خرده فروشی انگلیسی میباشد. این استاندارد متشکل از الزامات سه استاندارد BRC HACCP , ISO14001 ,  میباشد. ودرون ممیزی استاندارد BRC الزامات HACCP ، الزامات ایزو 14001 ، کنترل فرآیندها ، کنترل فرآورده ها ، الزامات پرسنل درمحل کار ویا فرآوری محصول مورد […]