مشاوره CE

مشاوره CE

مشاورهCE  مشاوره CE نیاز شرکتهای متقاضی دریافت CE هست. واژه CE از کلمه فرانسوی Conformite Europeene گرفته شده است که معنی آن « تطابق اروپایی » می باشد. محصولاتی که نشان و آرم CE بر روی آنها حک شده باشند نشان دهنده استاندارد بودن آن است که این استاندارد بودن محصولات بیانگر و نشانگر منطبق […]

مشاور CE

مشاور CE

مشاور CE مشاور و مشاوره CE بحثی تخصصی و حرفه ای دارد. باپیشرفت علم و تکنولوژی و فن آوری، فرهنگ استاندارد سازی درجوامع گسترش پیدا کرد و متقاضیان اخذ گواهینامه های استاندارد افزایش پیدا کردند. هرفرد آگاه و کاردانی جهت انجام کار و فعالیت جدیدی بخاطر اینکه مسیررا درست بپیماید و موانع کمتری درسر راهش […]