کنترل سوابق کیفی چیست؟

کنترل سوابق کیفی بخش بسیار مهمی از مستندسازی استاندارد ISO 9001 :2008 است. اجرای صحیح روش اجرایی کنترل سوابق کیفی (Records Control Procedure) موجب تحقق یک سیستم مدیریت کارآمد و بهینه ( Quality Management System ) در سازمانها میگردد

کنترل سوابق کیفی چیست؟ مبحث کنترل سوابق کیفی بخش بسیار مهمی از مستندسازی استاندارد ISO 9001 :2008 است. سوال اغلب کاربران در خصوص کنترل سوابق کیفی چیست؟ همان اجرای صحیح روش اجرایی کنترل سوابق کیفی (Records Control Procedure) است که موجب تحقق یک سیستم مدیریت کارآمد و بهینه ( Quality Management System ) در سازمانها […]

دستورالعمل مدیریت سوابق

دستورالعمل مدیریت سوابق

دستورالعمل مدیریت سوابق دستورالعمل مدیریت سوابق که جهت حصول اطمينان از شناسايي‏، جمع‌آوري، ثبت و شماره‌گذاري، دستيابي، بايگاني، نگهداري و تعيين تكليف سوابق كيفي, ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی برای شرکتها تهیه و تدوین میگردد. سیستم کاران به عنوان یک مرکز عام المنفعه این دستورالعمل را برای کارشناسان و متقاضیان به شرح زیر تهیه […]

enemad-logo