تماس با مرکز

آدرس سازمان مرکزی : تهران –  سعادت آباد – بلوار شهید فرحزادی –  نرسیده به میدان کتاب –  برج افق – طبقه ششم – شماره 43 تلفن: 165  79  –  021 30  خط و در هنگام قطعی برق و شنیدن بوق اشغال: 70 19 2213 – 021 62 19 13 22 – 021 93 21 […]

معرفی مرکز

معرفی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بااستعانت ازخداوند متعال درسال 1379 آغازبه فعالیت نمود.این مرکزبه سرپرستی مهندس مجید کریمی درابتدا درزمینه مشاوره ، طراحی ، مستند سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت شروع بکار کرد. هم راستا باویرایشهای استاندارد 9001 و همچنین بانیاز مشتریان جهت پیاده […]