متن فارسی استاندارد ISO 50001:2018

ISO 500012018

متن فارسی استاندارد ISO 50001:2018 انرژی یک رکن اساسی در رشد و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می گردد. کشورهای پیشرفته بالاترین مصرف انرژی را دارند. هر چند که مصرف انرژی با افزایش تولید و خدمات رابطه مستقیم دارد. اما مصرف انرژی با تخریب محیط زیست نیز رابطه مستقیم دارد. بشر دیوانه وار در […]

متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019

متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019

متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019 متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019 مورد نیاز اکثر شرکتها می باشد. جهت توانمند سازی کارکنان و پرسنل شاغل در هر مجموعه، نیاز به یکسری الزامات است. عنوان دقیق این استاندارد به شرح زیر است: مدیریت کیفیت – خطوط راهنما برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان الزامات استاندارد ISO 10015 مستقل […]

متن فارسی استاندارد ISO 22000:2018

متن فارسی استاندارد 22000

متن فارسی استاندارد ISO 22000:2018 متن فارسی استاندارد ISO 22000:2018 جدیدترین ورژن متن استاندارد ایزو 22000 محسوب می گردد. استاندارد ایزو 22000 برای اولین بار در سال 2005 منتشر شد. سپس در سال 2018 مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. متن استاندارد ایزو 22000 ویرایش 2018 همراه با یک رویکرد جامع، تفکر مبتنی بر ریسک […]

متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS

متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS

متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS مدل سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست یک استاندارد نیست. بلکه یک مدل ابداع شده توسط انجمن شرکتهای نفتی امریکا است. مدل HSE-MS وقتی در سطح کشور امریکا اجرا شد، همه نتایج خوب آن را یافتند. برای همین به مرور زمان در کل دنیا اشاعه پیدا کرد. متن […]

دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن

دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن

دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن یکی از دستورالعملهای مندرج در روش اجرایی کنترل عملیات محسوب می گردد. آتش سوزی یکی از پرخطرترین موارد در حوزه ایمنی است. آتش سوزی هم خطرات جانی دارد و هم صدمات مالی فراوانی وارد می کند. لذا پیشگیری از […]

متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن فارسی استاندارد ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

متن فارسی استاندارد ISO 27001:2013

متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 ( متن فارسی استاندارد  ISO/IEC27001:2013 ) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را تشریح میکند. در عصر فناوری اطلاعات امروز ، امنیت اطلاعات و پیاده سازی یک سیستم اثر بخش امنیتی ، امری لازم و ضروری برای هر مجموعه ای است. سیستم […]

متن فارسی استاندارد ایزو 29993:2017

متن استاندارد ایزو 29993

متن فارسی استاندارد ایزو 29993:2017 متن فارسی استاندارد ایزو 29993 تحت عنوان خدمات یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی مورد درخواست بسیاری از متقاضیان اخذ گواهی ایزو می باشد که به دنبال دریافت گواهی نامه ایزو برای آموزشگاه خود هستند. سیستم کاران ارائه دهنده مشاوره در خصوص انواع گواهی ایزو ، شما را در کوتاهترین […]

متن فارسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ISO 45001:2018

متن فارسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 برای اولین بار در مارس 2018 منتشر شد. بعدها متن فارسی استاندارد ایزو 45001:2018 نیز ترجمه و در اختیار شرکتها قرار گرفت. استاندارد ایزو 45001:2018 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد […]

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2015 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

متن فارسی استاندارد ایزو ISO14001:2015

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2015  ) سیستم مدیریت زیست محیطی متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2015 ) سیستم مدیریت زیست محیطی را شرکتها غالبا نیاز دارند. دومین ویرایش ایزو 14001 درسال 2004 انتشار یافت. اما در حال حاضر جدید ترین ویرایش iso14001 در سال 2015 منتشر […]

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015 دانلود رایگان متن فارسی استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2015 منتشر شد. متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015 بصورت کامل و بدون نقص در این مقاله ارائه خواهدشد. سیستم کاران – سازمان مرکزی در راستای توزیع رایگان متون استانداردها ، متن استاندارد ISO9001:2015  را نیز منتشر کرد. متن فارسی استاندارد ISO […]