گواهینامه ISO 9001

مراحل گرفتن ایزو 9001 - گواهینامه ISO 9001

  گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO9001 ) گواهینامه ایزو  9001 گواهینامه ISO 9001 تاریخچه ایزو 9001 گواهی نامه ISO9001:2015 الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ چیست؟ مزایای اخذ ایزو ۹۰۰۱ چیست؟ چگونگی اجرای الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه ISO 9001 ( ISO 9001:2015 ) یک استاندارد عمومی و پرکاربرد ازسری استانداردهای ایزو 9000 […]

گواهینامه ISO 10004

گواهینامه ISO10004

  گواهینامه ایزو 10004 ( گواهینامه ISO10004 ) گواهینامه ایزو 10004 ISO 10004 چیست؟ لیست استانداردهای مشتری مداری ایزو چگونگی روند دریافت گواهینامه ایزو 10004 مزایای دریافت گواهینامه ایزو 10004 سیستمهای مشتری مداری ایزو طراحی و مستند سازی و پیاده سازی ایزو 10004 گواهینامه ISO 10004 ( مدرک ایزو 10004 ) بواسطه طراحی ، مستندسازی […]

گواهینامه ISO 10001

گواهینامه ISO10001

  گواهینامه ایزو 10001 ( گواهینامه ISO10001 ) گواهینامه ISO 10001 ( مدرک ایزو10001 ) به جهت طراحی ، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها ثبت و صدور میگردد. البته بایددانست سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها یک […]

گواهینامه OHSAS 18001

گواهینامه OHSAS 18001

  گواهینامه OHSAS18001 ( گواهینامه اوهساس 18001) گواهینامه OHSAS 18001 نسخه جدید گواهینامه OHSAS 18001‌ چگونگی ثبت نام گواهینامه OHSAS 18001 مزایای OHSAS 18001 گواهینامه ایزو 45001 گواهی نامه اوهساس18001 ( گواهینامه OHSAS 18001 ) حاصل طراحی و پیاده سازی استاندارد OHSAS 18001 ازسری استانداردهای OHSAS 18000 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت […]

گواهینامه ISO 45001

گواهینامه ایزو45001

  گواهینامه ایزو 45001 گواهی نامه ISO 45001 ایزو 45001 ISO 45001 چیست؟ ارتباط ایزو 45001 با ایزو 14001 ارتباط ایزو 45001 با ایزو 9001 مزایای اخذ و دریافت گواهینامه ایزو 45001 چگونگی روش دریافت گواهی ISO 45001 مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB های با اعتبار IAF مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط […]

گواهینامه ISO 14001

گواهینامه ISO 14001

  گواهینامهISO14001 گواهینامه ISO 14001 ( گواهینامه ایزو 14001 ) حاصل طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO14001 از سری استانداردهای ISO14000 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی هست. وقتی یک مجموعه خواهان اثبات رعایت اصول ، قوانین و استانداردهای زیست محیطی درکلیه فرآیندهای سازمانی خودباشد بدنبال اخذ گواهینامه ISO14001 میرود. نحوه اخذ مدرک ایزو […]

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ) گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه چیست؟ مزایای دریافت گواهینامه IMS برای شرکتها مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی IMS مراجع ثبت و صدور گواهی IMS شرایط اخذ مدرک IMS برای شرکتها مدرک IMS چیست؟ گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ گواهی ایزو 14001 چیست؟ گواهی نامه ایزو 45001 چیست؟ […]

گواهینامه ISO 10002

گواهینامه ISO 10002

گواهینامه ISO 10002 ( گواهینامه ایزو 10002 ) گواهی نامه ایزو 10002 استاندارد ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان مراجع صدور ایزو 10002 شرکتهای صادر کننده ایزو 10002 تحت اعتبار IAF شرکتهای صادر کننده ایزو 10002 با اعتبار داخلی مزایای اخذ و دریافت ISO 10002 گواهینامه ISO 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به […]