آیین نامه پرسنلی

آیین نامه پرسنلی

آیین نامه پرسنلی آیین نامه پرسنلی شامل مجموعه قوانینی است که مربوط به کلیه امور مربوط به کارکنان و پرسنل یک شرکت است. خیلی از قوانین و مقررات پرسنلی ، جزو قوانین دولتی و حکومتی محسوب می گردند. اما علاوه بر مقررات پرسنلی قاونی و دولتی، یکسری قوانین در هر شرکتی لازم الاجراست. قوانین و […]

enemad-logo