متن فارسی استاندارد ایزو 21502:2020

ایزو 21502 تکامل یافته ایزو 21500 و قبل از آن ایزو 10006 است.

متن فارسی استاندارد ایزو 21502:2020 سازمان استاندارد جهانی ISO در راستای توسعه تجارت و کسب و کارها و رفاه عمومی جامعه جهانی اقدام به انتشار استانداردهای مختلف می کنند. استانداردهای زیادی در کمیته های فنی فراوان در این سازمان تدوین می گرند. متن فارسی استاندارد ایزو 21502:2020 نیز یکی از دستاوردهای این سازمان جهانی است. […]

enemad-logo