گواهینامه ISO 29001

گواهینامه ISO 29001

گواهینامه ISO 29001 اخذ دریافت گواهینامه ISO 29001 برای شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اهمیت زیادی دارد. گواهینامه ISO 29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطرح است. ایزو 29001 شباهت زیادی با ایزو 9001 شباهت دارد. چون پایه و اساس ISO 29001 بر مبنای سیستم مدیریت […]

enemad-logo