متن فارسی استاندارد ایزو 26000:2010

ایزو 26000 ISO 26000 مسئولیت اجتماعی

متن فارسی استاندارد ایزو 26000:2010 مرکز سیستم کاران متن فارسی استاندارد ایزو 26000:2010 با عنوان مسئولیت اجتماعی را منتشر کرد. خیلی از شرکتها، سازمانها و کاربران بدنبال متن فارسی استاندارد ISO 26000:2010 هستند. برای همین مرکز سیستم کاران در راستای رسالت توسعه دانش استانداردسازی این متن را در دسترس همگان قرار داد. متن فارسی و […]

گواهینامه ISO 26000

گواهینامه ISO 26000 شرکتها و سازمانهای زیادی بدنبال دریافت گواهینامه ISO 26000 هستند. گواهینامه ISO 26000 با عنوان مسئولیت اجتماعی در سطح دنیا مطرح گردید. اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو 26000 با پیاده سازی واقعی الزامات استاندارد ISO 26000 خیلی متفاوت است. الزامات ISO 26000 آنقدر سخت و پیچیده است که هر مجموعه ایی […]

enemad-logo