گواهینامه ISO 13485

گواهینامه ایزو 13485

گواهینامه ایزو 13485 گواهینامه ایزو 13485 زمانی برای شرکتی صادر می شود که مدیران بتوانند استاندارد 13485 را در محیط شرکت خود به خوبی پیاده سازی کنند. کاربرد گواهینامه ایزو 13485 درباره سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات و ابزارهای پزشکی است. برای شرکت هایی که درحوزه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت دارند سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات […]

enemad-logo