متن فارسی استاندارد FSSC 22000

گواهینامه FSSC 22000 certification

متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی FSSC 22000 شرکتهای فعال در حوزه مواد غذایی بدنبال اخذ گواهینامه FSSC 22000 جهت پیاده سازی به متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی FSSC 22000 نیاز دارند. طراحی و پیاده سازی استاندارد FSSC 22000 برای شرکتهای حوزه مواد غذایی مزایای بسیاری دارد. ایزو […]

گواهینامه FSSC 22000

گواهینامه FSSC 22000 certification

گواهینامه FSSC 22000 گواهینامه FSSC 22000 سیستم ایمنی مواد غذایی یک طرح صدور گواهینامه کامل هست. این یک طرحی هست که برای ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS 22000) ارائه می دهد. سازمان GFSI به دلیل نقص در برخی قسمت های استاندارد ایزو 22000:2005 مانند PRP ها این استاندارد را […]

گواهینامه ISO 22000

گواهینامه ISO 22000

گواهینامه ایزو 22000 ( گواهینامه ISO 22000 ) کسب اطلاعات در مورد گواهینامه ایزو 22000 گواهینامه برای مدیران و کارشناسان صنایع غذایی اهمیت ویژه ایی دارد. توجه به سلامت و بهداشت مواد خوراکی همواره از دغدغه های همه مردم هست. برای همین شرکتهای تولیدی و خدماتی در حوزه مواد غذایی شامل خوراکیها و نوشیدنی ها […]

enemad-logo