گواهینامه حلال

گواهینامه HALAL

  گواهینامه حلال گواهینامه حلال یکی از انواع گواهینامه مرتبط درصنایع غذایی میباشد. گواهی نامه HALAL هم مورد توجه و خواست صاحبان صنایع غذایی و هم مشتریان و مصرف کنندگان قرار گرفته است. به همین دلیل اکثر مجموعه های مربوط به مواد غذایی و خوراکی و اشامیدنی همواره بدنبال اخذ گواهینامه حلال halal هستند. اما […]

لیست ایزوها

لیست ایزوها

 لیست ایزوها لیست ایزوها یک اصطلاح هست. ایزو مجموعه ای از الزامات و استانداردهایی هست که مورد نیاز تمامی شرکتها با اهداف مختلفی هست و این استانداردها و الزامات در سازمان جهانی ISO تهیه و تدوین می گردند. لیست ایزوها در سازمان ایزو قابل مشاهده هست. مقر این سازمان استاندارد جهانی ایزو ISO درون ژنو […]

enemad-logo