متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019

متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019

متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019 متن فارسی استاندارد ایزو 10015:2019 مورد نیاز اکثر شرکتها می باشد. جهت توانمند سازی کارکنان و پرسنل شاغل در هر مجموعه، نیاز به یکسری الزامات است. عنوان دقیق این استاندارد به شرح زیر است: مدیریت کیفیت – خطوط راهنما برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان الزامات استاندارد ISO 10015 مستقل […]

لیست ایزوها

لیست ایزوها

 لیست ایزوها لیست ایزوها یک اصطلاح هست. ایزو مجموعه ای از الزامات و استانداردهایی هست که مورد نیاز تمامی شرکتها با اهداف مختلفی هست و این استانداردها و الزامات در سازمان جهانی ISO تهیه و تدوین می گردند. لیست ایزوها در سازمان ایزو قابل مشاهده هست. مقر این سازمان استاندارد جهانی ایزو ISO درون ژنو […]

enemad-logo