گواهینامه ISO 22301

گواهینامه ISO 22301

گواهینامه ISO 22301 گواهینامه ISO 22301 چیست؟ سازمان استاندارد جهانی درسال 2019 میلادی استانداردی را با عنوان سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تهیه، تنظیم و تدوین نمود و با نام استاندارد ISO 22301 آن را منتشر کرد. درگیری با یکسری ریسکها و اختلالاتی امروزه از دغدغه های سازمانها و شرکتها در هر حرفه و […]

متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019

متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019

متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019 متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019 منتشر شد. استاندارد ISO 22301 تحت عنوان امنیت و انعطاف پذیری – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار – الزامات مطرح گردید. دانلود رایگان متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019 توسط سیستم کاران در بخش زیر موجود است. استاندارد ISO 22301 و اهداف امروزه همه […]

enemad-logo