گواهینامه ISO 31000

گواهینامه ایزو 31000

گواهینامه ایزو 31000 گواهینامه ایزو 31000 در حوزه مدیریت ریسک بعنوان یک گواهینامه استاندارد معرفی میگردد. سال 2009 اولین بار بود که گواهینامه استاندارد ایزو 31000 منتشر شد که اکثر شرکت ها این گواهینامه را اخذ کردند و در سطح شرکت آن را اجرا کردند. اما در سال 2018 گواهینامه ISO 31000 مورد ویرایش قرار […]

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2018

متن فارسی استاندارد ایزو 31000

متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2018 استاندارد مدیریت ریسک و متن استاندارد مدیریت ریسک با اصطلاح متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2018 مطرح می باشد. با رشد روزافزون تعداد شرکتهای فعال در حوزه کسب و کارهای مختلف، تنها شرکتهای قوی می توانند به کار خود ادامه دهند. شرکتهای ضعیف و کوچک اگر نتوانند خود را ارتقاء دهند، […]

لیست ایزوها

لیست ایزوها

 لیست ایزوها لیست ایزوها یک اصطلاح هست. ایزو مجموعه ای از الزامات و استانداردهایی هست که مورد نیاز تمامی شرکتها با اهداف مختلفی هست و این استانداردها و الزامات در سازمان جهانی ISO تهیه و تدوین می گردند. لیست ایزوها در سازمان ایزو قابل مشاهده هست. مقر این سازمان استاندارد جهانی ایزو ISO درون ژنو […]

enemad-logo