مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001

مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001

مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001  تفاوتها و مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001 برای کارشناسان قدیمی که اوهساس 18001 را استقرار دادند جای سئوال هست. ایزو45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از سال 2018 جایگزین OHSAS18001 شد. استاندارد ایزو 45001 ضعفها و کاستی های OHSAS را پوشش داد. استاندارد ایمنی و […]

گواهینامه OHSAS 18001

گواهینامه OHSAS18001 ( گواهینامه اوهساس 18001) گواهینامه OHSAS 18001 نسخه جدید گواهینامه OHSAS 18001‌ چگونگی ثبت نام گواهینامه OHSAS 18001 مزایای OHSAS 18001 گواهینامه ایزو 45001 گواهینامه OHSAS 18001 گواهی نامه اوهساس18001 ( گواهینامه OHSAS 18001 ) حاصل طراحی و پیاده سازی استاندارد OHSAS 18001 از سری استانداردهای OHSAS 18000 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت […]

enemad-logo