مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک در حقیقت مدیریت منابع سازمانی بطور اصولی برای دستیابی به اهداف و مقاصد است و راهبرد کلی سازمان را برای کسب سود بالا و ضرر پایین تعیین میکند.

مدیریت استراتژیک درک مدیریت استراتژیک ( STRATEGIC MANAGEMENT ) اهمیت بسیار زیادی برای شرکتها و سازمانها دارد و میخواهند اطلاعاتی در خصوص مدیریت راهبردی کسب نمایند. در حقیقت مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع سازمانی بطور اصولی برای دستیابی به اهداف و مقاصد است و راهبرد کلی سازمان را برای کسب سود بالا و ضرر پایین تعیین […]

enemad-logo