گواهینامه ISO 26000

گواهینامه ISO 26000 شرکتها و سازمانهای زیادی بدنبال دریافت گواهینامه ISO 26000 هستند. گواهینامه ISO 26000 با عنوان مسئولیت اجتماعی در سطح دنیا مطرح گردید. اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو 26000 با پیاده سازی واقعی الزامات استاندارد ISO 26000 خیلی متفاوت است. الزامات ISO 26000 آنقدر سخت و پیچیده است که هر مجموعه ایی […]

enemad-logo