گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ گواهینامه ایزو 9001 چیست؟ سیستم مدیریت کیفیت (ایزو9001) به عنوان یک سیستم رسمی تعریف می شود. که فرآیندها ، رویه ها و مسئولیت ها را برای دستیابی به سیاست ها و اهداف کیفیت مستند می کند. ایزو9001 به هماهنگی و هدایت فعالیتهای یک سازمان برای برآوردن الزامات مشتری و مقررات و […]

ISO 9001 چیست؟

آموزش ISO 9001 – دوره مقدماتی رایگان

ISO 9001 چیست؟ ISO 9001 چیست؟ استاندارد ISO 9001 با عنوان سیستم مدیریت کیفیت یکی از استانداردهای مهم عمومی هست که مورد نیاز تمامی شرکتها هست و الزامات کیفی تمام سازمانها را در فرآیندها و محصولات و خدمات بیان می کند. هنگامی که یک سازمان ایزو 9001 را طراحی و پیاده سازی می کند این […]