دستورالعمل مدیریت خدمات پس از فروش

دستورالعمل مدیریت خدمات پس از فروش

دستورالعمل مدیریت خدمات پس از فروش دستورالعمل مدیریت خدمات پس از فروش ، به تشریح و تعریف چگونگی خدمات پس از فروش برای کالاها میپردازد. کاربرد این دستورالعمل در بخش واحد فروش شرکتها هست. این دستورالعمل مختص شرکتهای بازرگانی در جهت تامین کالا هست. مسئولیت نظارت بر این امر بر عهده مدیر فروش و اجرای […]