متن استاندارد ایزو ISO

سیستم کاران عضو رسمی کمیته فنی متناظر ، تدوین استانداردهای بین المللی ISO سازمان ملی استاندارد

متن استاندارد ایزو ISO شرایط گرفتن مدرک ایزو ISO (یا مدرک HSE-MS ویا مدرک IMS و یا هر مدرک ایزو دیگری) متقاضیان را به سمت استفاده ی متن استانداردهای ایزو ISO تشویق میکند. متن استاندارد ایزو ISO ، توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو کمیته فنی مربوطه خود در ژنو سوئیس تهیه و تدوین میگردند. متن […]

متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019

متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019

متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019 متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019 منتشر شد. استاندارد ISO 22301 تحت عنوان امنیت و انعطاف پذیری – سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار – الزامات مطرح گردید. دانلود رایگان متن فارسی استاندارد ISO 22301:2019 توسط سیستم کاران در بخش زیر موجود است. استاندارد ISO 22301 و اهداف امروزه همه […]

enemad-logo