دستورالعمل مدیریت خدمات پس از فروش

دستورالعمل مدیریت خدمات پس از فروش

دستورالعمل مدیریت خدمات پس از فروش دستورالعمل مدیریت خدمات پس از فروش ، به تشریح و تعریف چگونگی خدمات پس از فروش برای کالاها میپردازد. کاربرد این دستورالعمل در بخش واحد فروش شرکتها هست. این دستورالعمل مختص شرکتهای بازرگانی در جهت تامین کالا هست. مسئولیت نظارت بر این امر بر عهده مدیر فروش و اجرای […]

دستورالعمل مدیریت نمایندگی ها و شعبات

دستورالعمل مدیریت نمایندگی ها و شعبات

دستورالعمل مدیریت نمایندگی ها و شعبات دستورالعمل مدیریت نمایندگی ها و شعبات یکی دیگر از دستورالعملهای مهم شرکتهای بازرگانی بشمار میرود. این دستورالعمل برای شرکتهایی که در حوزه بازرگانی فعالیت دارند راهنمای مهمی هست. دستورالعملهای مورد نیاز شرکتهای بازرگانی و روش اجرایی مورد نیازشان در مستندات ایزو تهیه و تدوین شده است. مرکز سیستم کاران […]

دستورالعمل گارانتی و وارانتی (ضمانت نامه کالا)

دستورالعمل گارانتی و وارانتی ، ضمانت نامه کالا

دستورالعمل گارانتی و وارانتی (ضمانت نامه کالا) دستورالعمل گارانتی و وارانتی (ضمانت نامه کالا) به تشریح و تعریف چگونگی گارانتی و وارانتی و یا همان ضمانت نامه کالا میپردازد. روش اجرایی گارانتی و وارانتی حاضر برای شرکتهای بازرگانی تدوین شد. دستورالعمل گارانتی و وارانتی در مورد کالاها بطور شفاف سیاست گذاری می کند. در این […]

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی

دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی شامل شریح چگونگی انجام امور مربوطه به کلیه ضمانت نامه ها و اعتبار نامه های بانکی میگردد.  در دستورالعمل مدیریت ضمانت نامه و اعتبار نامه های بانکی هر مرحله از این امور شامل مراحل درخواست، صدور، پیگیری، […]

دستورالعمل مدیریت قراردادها

دستورالعمل مدیریت قراردادها

دستورالعمل مدیریت قراردادها دستورالعمل مدیریت قراردادها شامل تهیه و تدوین و تشریح چگونگی عقد قراردادهای شرکت هست. از موضوع قرار داد گرفته تا ذکر طرفین قرارداد را شامل میگردد. در این دستورالعمل چگونگی قرار داد خرید و فروش جزء به جزء بیان میگردد. روش اجرایی مدیریت قراردادها برای تمامی شرکتها یک روش اجرایی مهم و […]

دستورالعمل شرکت در مناقصات – شرکتهای بازرگانی

دستورالعمل شرکت در مناقصات – شرکتهای بازرگانی

دستورالعمل شرکت در مناقصات – شرکتهای بازرگانی دستورالعمل شرکت در مناقصات مختص شرکتهای بازرگانی بعنوان یک دستورالعمل کلیدی محسوب میگردد. شرکت های بازرگانی در حوزه های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی، آب و فاضلاب ، تاسیساتی و … همواره بدنبال یافتن مشتری هستند. یکی از بزرگترین مشتریهای شرکتهای تامین کننده، کارفرمایان بزرگ دولتی و […]

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها

روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها

  روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها اقدامات لازم جهت پرداختن به ریسک ها و فرصت ها را تعریف میکند. این روش اجرایی بایستی با در نظر گرفتن بندهای 4 – 1 – درک سازمان و محیط آن و همچنین 4 – 2 – درک نیازها و انتظارات طرف […]

روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت

  روش اجرایی بازنگری مدیریت روش اجرایی بازنگری مدیریت منطبق با به روزترین نسخه استانداردهای ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 تهیه و تدوین شده است. همچنین روش اجرایی بازنگری مدیریت ، بیانگر برنامه ریزی مدیریت ارشد من باب کیفیت و محیط زیست و ایمنی و بهداشت در فواصل زمانی مناسب هست. این […]

روش اجرایی ممیزی داخلی

روش اجرایی ممیزی داخلی

روش اجرایی ممیزی داخلی روش اجرایی ممیزی داخلی در دسترس منطبق با ISO 9001:2015 تهیه و تدوین گردیده است. این روش اجرایی توسط مشاورین خبره مرکز سیستم کاران به زبانی ساده تدوین شده و در اختیار شما متقاضیان محترم قرار میگیرد. روش اجرایی ممیزی داخلی ، انطباقها و رفع عدم انطباقهای موجود در سازمان را […]

نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت

نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت روش اجرایی بازنگری مدیریت و تدوین روش اجرایی بازنگری مدیریت بدلیل بذل توجه استاندارد های ایزو ISO به بحث پراهمیت بازنگری مدیریت است. مدیریت ارشد سازمان باید سیستم مدیریت اجرا شده رادرفواصل زمانی مناسب مورد بازنگری قرار دهدو اصطلاحا بازنگری مدیریت انجام دهد. درروش اجرایی بازنگری مدیریت مشخص میشود جلسات […]