اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهی نامه BRC

گواهی نامه BRC

گواهی نامه BRC گواهی نامه BRC یک استاندارد بین المللی سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی هست و یکی از برنامه های صدور گواهینامه GFSI است. و این شامل الزاماتی میباشد که باید از پردازنده های مواد غذایی بابت ساخت یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر استفاده کند. بیش از 16000 تسهیلات درسراسر جهان بابت […]