گواهینامه FSSC22000

گواهینامه FSSC22000

گواهینامه FSSC22000 گواهینامه FSSC22000 سیستم ایمنی مواد غذایی یک طرح صدور گواهینامه کامل هست. برای ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) ارائه می دهد. سازمان GFSI به دلیل نقص در برخی قسمت های استاندارد ایزو 22000:2005 مانند PRP ها این استاندارد را تایید نمیکرد. بنابراین با تلاش چند سازمان استانداردهای […]