دستورالعمل گارانتی و وارانتی (ضمانت نامه کالا)

دستورالعمل گارانتی و وارانتی ، ضمانت نامه کالا

دستورالعمل گارانتی و وارانتی (ضمانت نامه کالا) دستورالعمل گارانتی و وارانتی (ضمانت نامه کالا) به تشریح و تعریف چگونگی گارانتی و وارانتی و یا همان ضمانت نامه کالا میپردازد. روش اجرایی گارانتی و وارانتی حاضر برای شرکتهای بازرگانی تدوین شد. دستورالعمل گارانتی و وارانتی در مورد کالاها بطور شفاف سیاست گذاری می کند. در این […]

enemad-logo