متن فارسی استاندارد ایزو 21502:2020

ایزو 21502 تکامل یافته ایزو 21500 و قبل از آن ایزو 10006 است.

متن فارسی استاندارد ایزو 21502:2020 سازمان استاندارد جهانی ISO در راستای توسعه تجارت و کسب و کارها و رفاه عمومی جامعه جهانی اقدام به انتشار استانداردهای مختلف می کنند. استانداردهای زیادی در کمیته های فنی فراوان در این سازمان تدوین می گرند. متن فارسی استاندارد ایزو 21502:2020 نیز یکی از دستاوردهای این سازمان جهانی است. […]

گواهینامه ISO 21502

گواهینامه ایزو 21500

گواهینامه ایزو 21502 سند و یا گواهینامه ایزو 21502 با عنوان یک استاندارد جهانی در حوزه مدیریت پروژه استفاده می شود. گواهی نامه ISO 21502 در پروژه های گوناگون که هر کدام پیچیدگی خاص خود را دارند می توانند مورد استفاده متقاضیان قرار بگیرد. در واقع این پروژه ها در شرکت های دولتی، خصوصی با […]

enemad-logo