نمودار OPC

نمودار OPC یا Operation Process Chart یک ابزار بسیار ساده و مفید جهت نمایش مراحل انجام کار و فرایند اجرایی تولید است

نمودار OPC چارت فرآیند عملیات یا نمودار OPC چیست؟ نمودار OPC یا Operation Process Chart یک ابزار بسیار ساده و مفید جهت نمایش مراحل انجام کار و فرایند اجرایی تولید است. اکثر صنایع چندین محصول مختلف تولید و یا مونتاژ میکنند بنابراین نمودار OPC برای نمایش توالی فرایند اهمیت بالایی دارد. فلوچارت فرایند عملیات یا […]

enemad-logo