آیین نامه پرسنلی

آیین نامه پرسنلی

آیین نامه پرسنلی آیین نامه پرسنلی شامل مجموعه قوانینی است که مربوط به کلیه امور مربوط به کارکنان و پرسنل یک شرکت است. خیلی از قوانین و مقررات پرسنلی ، جزو قوانین دولتی و حکومتی محسوب می گردند. اما علاوه بر مقررات پرسنلی قاونی و دولتی، یکسری قوانین در هر شرکتی لازم الاجراست. قوانین و […]

دستورالعمل آموزش

دستورالعمل آموزش

دستورالعمل آموزش دستورالعمل آموزش یا روش اجرایی آموزش یکی از مستندات مهم در هر استاندارد ایزو بشمار میاید. همچنین دستورالعمل آموزش ( روش اجرایی آموزش ) در هر سازمان ممکنست متفاوت باشد. چون هر شرکت و سازمانی متناسب با ساختار واحد آموزش خود اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل یا رویه آموزشی می نماید. در […]

enemad-logo