اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

جزوه آموزشی انبارداری

جزوء آموزشی انبارداری

جزوه آموزشی انبارداری جزوه آموزشی انبارداری یکی از جزوه های آموزشی مهم برای انبارداری شرکتهاست. همچنین جزوه آموزشی انبارداری کلیه موارد انبارداری را از ورود کالا به انبار تا خروج کالا از انبار مدیریت می کند. روش کار با توجه به‌ ماهیت وجود واحد انبار بعنوان یکی‌ از مهمترین واحدهای موجود در شرکت ، کلیه […]

دستورالعمل ایمنی در انبار

دستورالعمل ایمنی در انبار

دستورالعمل ایمنی در انبار دستورالعمل ایمنی در انبار یکی دیگر از مستندات هست که به سلامت و ایمنی کارکنانی که در انبار کار می کنند و یا کار جابجایی و حمل و نقل کالا را انجام می دهند می پردازد. این دستورالعمل برای واحد انبار کاربردی هست. نظارت آن بر عهده مدیر HSE و اجرای […]

نمونه روش اجرایی انبارش

روش اجرایی انبارش

نمونه روش اجرایی انبارش نمونه روش اجرایی انبارش ، روشی جهت مدیریت صحیح انبار و نظارت صحیح بر روی ورود و خروج کالاها از انبار را ارائه میدهد. روش اجرایی انبارداری یا انبارش به ارائه و پیشنهاد روشی برای چیدمان صحیح و کدگذاری صحیح کالاها میپردازد. رویه انبارداری مستنداتی مبنی بر تاریخ ورود و خروج […]