نمونه روش اجرایی تحقیق بازار

نمونه روش اجرایی تحقیق و بازار

نمونه روش اجرایی تحقیق بازار امروزه اکثر کارشناسان و مدیران مارکتینگ بدنبال نمونه روش اجرایی تحقیق بازار هستند. این سند یکی از اسناد مهم در فرآیند طراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 محسوب میگردد. معمولا کارشناسان و مشاوران ایزو در واحدهای مارکتینگ و فروش ورود نمی کنند. در حالیکه واحد فروش و مارکتینگ یکی […]

enemad-logo