سایت ثبت نام گرید پیمانکاری

سایت ثبت نام گرید پیمانکاری

سایت ثبت نام گرید پیمانکاری سایت ثبت نام گرید پیمانکاری درسطح کشور با نام ساجات بیان میگردد. که این سایت کار خود را ازسال 1388 بصورت فراگیر وهمه جانبه شروع کرد. و بمنظور سازمان دهی و یکپارچه سازی شرکتهای پیمانکاری و خدمات رسانی درزمینه های متنوع تعیین صلاحیت میدهد. شرکتهایی که مستعد دریافت گرید پیمانکاری […]