گواهینامه ISO 22000

گواهینامه ISO 22000

گواهینامه ایزو 22000 ( گواهینامه ISO 22000 ) کسب اطلاعات در مورد گواهینامه ایزو 22000 گواهینامه برای مدیران و کارشناسان صنایع غذایی اهمیت ویژه ایی دارد. توجه به سلامت و بهداشت مواد خوراکی همواره از دغدغه های همه مردم هست. برای همین شرکتهای تولیدی و خدماتی در حوزه مواد غذایی شامل خوراکیها و نوشیدنی ها […]

متن فارسی استاندارد ISO 22000:2018

متن فارسی استاندارد 22000

متن فارسی استاندارد ISO 22000:2018 متن فارسی استاندارد ISO 22000:2018 جدیدترین ورژن متن استاندارد ایزو 22000 محسوب می گردد. استاندارد ایزو 22000 برای اولین بار در سال 2005 منتشر شد. سپس در سال 2018 مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. متن استاندارد ایزو 22000 ویرایش 2018 همراه با یک رویکرد جامع، تفکر مبتنی بر ریسک […]

enemad-logo