گواهینامه ISO 29993

گواهینامه ایزو 29993

گواهینامه ایزو 29993 گواهینامه ایزو 29993 با عنوان خدمات آموزشی خارج از آموزش رسمی – الزامات خدمات برای مجموعه های آموزشی کاربرد دارد. بدین ترتیب سازمانهای آموزشی قادر هستند که با استفاده از این سیستم، خدمات آموزشی خود را در سطح بین المللی ارائه دهند و مدیریت موسسه خود را به بهترین روش انجام دهند. […]

enemad-logo