اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

دستورالعمل مدیریت ساختمان

دستورالعمل مدیریت ساختمان

دستورالعمل مدیریت ساختمان دستورالعمل مدیریت ساختمان یکی از دستورالعملهای مربوطه ی روش اجرایی مدیریت زیر ساختها هست. این روش اجرایی به تشريح نحوه بازدیدهای دوره ای و نگهداري و تعميرات ساختمان های موجود در شرکت می پردازد. دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل کلیه ساختمان های تحت كنترل شرکت ميباشد. نظارت بر این امر بر عهده […]